top of page

הוראות הגעה לרפסודה תחתית

 הגעה מרחוב המקצוע

הרפסודה ממוקמת ברחוב המקצוע 4  תל אביב קומה מינוס 2 

קוד לשער הירוק של הרפסודה הוא 1981, יורדים עד הסוף למטה. דלת ימנית "רפסודה תחתית" 

חניות רפסודה 30 ש״ח לחניה ( 4 מקומות בלבד )

 ברחוב מיקוניס 5 ישנה רמפה אחרי הבניין הירוק (ירידה למגרש חניה), יורדים בה ימינה, פונים שמאלה , שורת המכוניות השלישית היא השורה שלנו , שם אתם חונים ומנסים להצמד למכונית או לקיר . הולכים ברגל לכיוון הפחים, ימינה  30 מטר, והגעתם ( תראו שער כחול)

חניה בחניונים באזור בשעות הבוקר צהריים

חניה

בתשלום : רחוב ריב"ל 34 - מימינכם יהיה חניון תת קרקעי, שעולה 30 ש״ח ליום (יש להתעקש על המחיר)

 הליכה משם אפשר לקצר דרך רחוב חומה ומגדל, שמגיע ישירות לרחוב המקצוע דרך מעבר ברמפה שעוברת בין הבניינים

חניה כחול לבן : רחוב רבי עקיבא אייגר 

חניה חניון אחוזות החוף : הצפירה 8 

הוראות הגעה לרפסודה עילית

הרפסודה ה״עילית״ ממוקמת ברחוב המקצוע 4  תל אביב קומה מינוס 1 

קוד לשער ירוק של הרפסודה הוא 1981, יורדים קומה אחת. דלת ימנית "רפסודה עילית"

לעיתים ניתן לחנות בחניות של הרפסודה התחתית ( 30 ש״ח לחניה אם הן פנויות)

משעה 16:00 בערך מתפנות חניות ברחוב המקצוע. לעיתים אפשר למצוא בו חניה גם בבוקר. 

האדום לבן והחניות הפרטיות ברחוב לא מומלצות. בימי שישי ושבת אין בעיה באזור של חניה.

חניה עד שעה 16:00

חניה בתשלום : רחוב ריב"ל 34 - מימינכם יהיה חניון תת קרקעי, שעולה 30 ש״ח ליום (יש להתעקש על המחיר)

 הליכה משם אפשר לקצר דרך רחוב חומה ומגדל, שמגיע ישירות לרחוב המקצוע דרך מעבר ברמפה שעוברת בין הבניינים

חניה כחול לבן : רחוב רבי עקיבא אייגר 

חניה חניון אחוזת החוף : הצפירה 8 

המקצוע 4 קומה מינוס 2

תל אביב

מוקי -0544991019

bottom of page