יומן חדר זומיקה

כל אחד מכם שרוצה לנגן בבקשה לרשום את עצמו בשעה והתאריך המבוקש

ולאחר מכן לפנות לאחראי שלכם לקבלת מפתח